آگهی واگذاری نمایندگی انحصاری به مراکز استان‌ها
شرکت توسعه و تجارت یوتاب کیان آسال (یوکسل) با توکل به خداوند منان و در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی شده و با هدف توسعه جغرافيای فعاليت‌های خود، براساس ضوابط و شرايط و به ترتيب اولويت اقدام به پذيرش و واگذاری نمایندگی های انحصاری در زمینه موضوع فعالیت شرکت یعنی ارایه خدمات تجاری در مراكز استانها به متقاضيان حقیقی و حقوقی دارای شرايط مي‌نمايد. ادامه مطلب..
سازمان های همکار
سازمان های همکار
1.وزارت صنعت؛ معدن و تجارت
2.وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
3.وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
4.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5.معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
6.وزارت جهاد کشاورزی
7.شرکت شهرک های صنعتی استان های کشور
8.پارکها و مراکز رشد و توسعه 
9.دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی 

-
19:48:50