آگهی واگذاری نمایندگی انحصاری به مراکز استان‌ها
شرکت توسعه و تجارت یوتاب کیان آسال (یوکسل) با توکل به خداوند منان و در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی شده و با هدف توسعه جغرافيای فعاليت‌های خود، براساس ضوابط و شرايط و به ترتيب اولويت اقدام به پذيرش و واگذاری نمایندگی های انحصاری در زمینه موضوع فعالیت شرکت یعنی ارایه خدمات تجاری در مراكز استانها به متقاضيان حقیقی و حقوقی دارای شرايط مي‌نمايد. ادامه مطلب..
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) یک مدل کسب و کار خود تنظیم کننده است که به شرکت کمک می کند که از نظر اجتماعی به خود، ذینفعان و عموم مردم پاسخگو باشد. در یوکسل ما متعهد هستیم در تمام فعالیتهای خود همکاری مسئولانه ای با همکاران، مخاطبین و افراد استفاده کننده از خدمات خود داشته باشیم. نه فقط با کلمات و اظهارات، بلکه با عمل و فعالیتهای دقیق. با اجرای تعهد مسئولیت اجتماعی (CSR)، هدف ما در یوکسل تأثیر مثبت بر محل کار، بازار، محیط زیست و جامعه است. ما سعی نموده ایم با ایجاد ساختاری پویا به عموم مردم در جهت داشتن فضایی برای کسب و کار کمک نماییم. اقلیتها، زنان سرپرست خانوار، افراد ساکن در مناطق دور افتاده و نیز روستایی و توسعه نیافته، اقشار کم درامد جامعه و ... می توانند از این بستر برای پیشبرد اهداف خود و نیز کسب درامد استفاده نمایند. این یک وظیفه اجتماعی ما بوده و به آن پایبند می باشیم. ما به بخش ها و سازمان ها کمک می نمایم که در این مسیر حرکت نمایند. همچنین با ایجاد شفافیت و نیز حمایت از فعالیت های انسان دوستانه برای جهانی زیباتر و دوست داشتنی تر در کنار شما هستیم. 
-
19:31:17