آگهی واگذاری نمایندگی انحصاری به مراکز استان‌ها
شرکت توسعه و تجارت یوتاب کیان آسال (یوکسل) با توکل به خداوند منان و در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی شده و با هدف توسعه جغرافيای فعاليت‌های خود، براساس ضوابط و شرايط و به ترتيب اولويت اقدام به پذيرش و واگذاری نمایندگی های انحصاری در زمینه موضوع فعالیت شرکت یعنی ارایه خدمات تجاری در مراكز استانها به متقاضيان حقیقی و حقوقی دارای شرايط مي‌نمايد. ادامه مطلب..
دسته بندی حیطه ها
حامیان


مدیریت انرژی
هدف استفاده از مدیریت صحیح انرژی، حداقل مصرف انرژی ممکن توام با حفظ سطح تولید، رفاه بالا و کاهش هزینه ها می باشد. در کشورهای توسعه یافته به دلیل توازن بین قیمت انرژی با دیگر خدمات، صنایع در جهت بهینه سازی مصرف انرژی الگوهای مصرف منطقی انرژی را ایجاد نموده اند اما در کشورهایی مانند ایران که خود دارای منابع عظیم انررژی می باشند، به دلیل قیمت ارزان حامل های انرژی در مقایسه با دیگر خدمات اقتصادی، فرهنگ مصرف منطقی انرژی از جایگاه مناسبی برخوردار نگردیده است و همچنین صنایع نیز بهینه سازی در مصرف حامل های انرژی را در تولیدات خود از اولویت های فرایندهای تولید قرار نداده اند. از طرفی اثرات زیست محیطی مصرف بی رویه و احتراق ناقص سوخت های فسیلی نیز عرصه طبیعی زندگی را تنگ تر از گذشته کرده است و آلودگی هوا امروز از مسائل عمده شهرهای بزرگ شناخته می شود. شرکت یوکسل افتخار دارد با مدیریت انرژی صحیح و پیاده سازی مجموعه ای از روش ها و اقداماتی ویژه در سیستم های مختلف با هدف مصرف صحیح انرژی و حداکثر نمودن منافع یا حداقل سازی هزینه ها بدون کاهش کیفیت محصولات یا خدمات سبب بهینه سازری انرژی و تعدیل هزینه های مربوطه شود.
ایران
12:55:59 .::. 1397/09/28
تبلیغات