آگهی واگذاری نمایندگی انحصاری به مراکز استان‌ها
شرکت توسعه و تجارت یوتاب کیان آسال (یوکسل) با توکل به خداوند منان و در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی شده و با هدف توسعه جغرافيای فعاليت‌های خود، براساس ضوابط و شرايط و به ترتيب اولويت اقدام به پذيرش و واگذاری نمایندگی های انحصاری در زمینه موضوع فعالیت شرکت یعنی ارایه خدمات تجاری در مراكز استانها به متقاضيان حقیقی و حقوقی دارای شرايط مي‌نمايد. ادامه مطلب..
دسته بندی حیطه ها
حامیان


انتقال و به روز کردن تکنولوژی مورد استفاده

امروزه اهمیت انتقال و به روز کردن تکنولوژی مورد استفاده و نقش آن در توسعه کسب و کار واحد‌های صنعتی که منجر به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش راندمان می‌شود انکار نشدنی است. این فرایند، بر اساس شرایط دهنده و گیرنده تکنولوژی به روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. شرکت یوکسل با همکاری افرادی متخصص و کارشناسان رسمی در این زمینه خدمات حمایتی مطلوبی را برای اعضای خود فراهم نموده است.

ایران
12:55:24 .::. 1397/09/28
تبلیغات